Dzisiaj jest Czwartek, 20 Czerwca 2024 r.

Gmina Gietrzwałd

Przyroda

Historia

Zobacz także

Objawienia Maryjne

Objawienia Matki Bożej w Gietrzwałdzie jako jedyne w Polsce zostały oficjalnie potwierdzone przez Watykan. Jest to jedno z kilkunastu miejsc objawień na świecie, które przez Stolicę Apostolską zostały uznane za autentyczne (m.in: Gwadelupa 1531; La Salette 1846; Lourdes 1858; Fatima 1917;). Objawienia gietrzwałdzkie miały miejsce dziewiętnaście lat po Lourdes i trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Głównymi wizjonerkami były: trzynastoletnia Justyna Szafryńska i dwunastoletnia Barbara Samulowska. Matka Boża przemawia do nich po polsku. Na zapytanie dziewczynek: Kto Ty Jesteś? Odpowiedziała: "Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie Poczęta!" Na pytanie: Czego żądasz Matko Boża? Padła odpowiedź: "Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec!". Wydarzeniami gietrzwałdzkimi interesował się ówczesny biskup Filip Krementz, który zażądał szczegółowego sprawozdania proboszcza, a potem wydelegowania do Gietrzwałdu kanoników Kapituły Katedralnej, aby obserwowali stan i zachowanie wizjonerek w trakcie objawień i sporządzili protokoły ich zeznań oraz zgromadzili obserwacje pielgrzymów i duchownych. Doniesienia delegatów biskupich potwierdziły, że w objawieniach nie może być mowy o oszustwie i kłamstwie, a dziewczęta zachowują się normalnie. Kult Matki Bożej krzepł i promieniał coraz bardziej. Co roku do Gietrzwałdu przybywały rzesze polskich pielgrzymów ze wszystkich zaborów. Pielgrzymowali też Niemcy. Jeszcze podczas trwania objawień, 16 września 1877 roku w miejscu, gdzie dzieciom ukazywała się Matka Boska umieszczona została kapliczka z figurką Marii Panny. Biskup Filip Krementz spowodował w 1878 roku wydanie w języku niemieckim i polskim opracowania ks. Franciszka Hiplera "Objawienia Matki Boskiej w Gietrzwałdzie dla ludu katolickiego podług urzędowych dokumentów". Wielką cześć Matce Boskiej Gietrzwałdzkiej  oddawał Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński. Odwiedzał to sanktuarium wiele razy. Pierwszy raz w 1950 roku, następnie podczas każdego przyjazdu na Warmię, 10 września 1967 roku na dziewiędziesięciolecie objawień koronował cudowny obraz. 2 lutego 1970 roku Papież Paweł VI nadał kościołowi w Gietrzwałdzie tytuł i godność Bazyliki Mniejszej. 11 września 1977 roku miało miejsce stulecie Objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, w którym uczestniczyły liczne rzesze wiernych oraz przedstawiciele Episkopatu Polski na czele z Księdzem Kardynałem Karolem Wojtyłą. Podczas uroczystości odczytano dekret biskupa warmińskiego Józefa Drzazgi: "Biorąc pod uwagę zgodność treści objawień gietrzwałdzkich z wiarą i moralnością, prawość powierniczek tych objawień oraz błogosławione skutki objawień gietrzwałdzkich w ciągu całego stulecia, na większą chwałę Boga w Trójcy świętej Jedynego, Ojca, Syna i Ducha świętego, na cześć Najświętszej Bogurodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, mocą naszego zwyczajnego Urzędu Pasterskiego w świętym Diecezjalnym Kościele Warmińskim niniejszym dekretem zatwierdzamy kult Objawień Matki Boskiej w Gietrzwałdzie jako nie sprzeciwiający się wierze i moralności chrześcijańskiej, oparty na faktach wiarygodnych, których charakter nadprzyrodzony i Boży nie da się wykluczył".

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ GIETRZWAŁDZKIEJ